دکتر لیلا فرنیا

متخصص داخلی
دکتر لیلا فرنیا http://drdr.ir/doctor/18685/دکتر-لیلا-فرنیا/ http://drdr.ir/doctor/18685/دکتر-لیلا-فرنیا/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
البرز البرز خیابان شهید بهشتی، میدان شهداء، خیابان کمالی، مرکز آموزشی درمانی کمالی
آیا از قبل توسط دکتر لیلا فرنیا ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر لیلا فرنیا
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر لیلا فرنیا

کرج - خیابان شهید بهشتی، میدان شهداء، خیابان کمالی، مرکز آموزشی درمانی کمالی
تلفن مرکز
0263XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط