دکتر حسین مومیوند

متخصص داخلی

دکتر حسین مومیوند http://drdr.ir/doctor/1901/دکتر-حسین-مومیوند/ http://drdr.ir/doctor/1901/دکتر-حسین-مومیوند/ 39263 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران میدان شهربانی - خیابان امام - پاساژ دهقان - طبقه 1 - واحد 3
اطلاعات مطب دکتر حسین مومیوند

آدرس مطب دکتر حسین مومیوند

بابلسر - میدان شهربانی - خیابان امام - پاساژ دهقان - طبقه 1 - واحد 3
تلفن مرکز
01135251511 - 01135253606
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط