دکتر آنی آندریاسیان

دکترا دندانپزشک

دکتر آنی آندریاسیان http://drdr.ir/doctor/1911/دکتر-آنی-آندریاسیان/ http://drdr.ir/doctor/1911/دکتر-آنی-آندریاسیان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ آنی آندرسیان، دکتر آنی آندرسیان، دندانپزشک سهروردی، دندانپزشک خوب تهران
تهران تهران تهران - خیابان استاد مطهری - بعد از تقاطع سهروردی - نبش بن بست امیر - ساختمان پزشکان ۵۸ - واحد۵ - دندانپزشکی
اطلاعات مطب دکتر آنی آندریاسیان

آدرس مطب دکتر آنی آندریاسیان

تهران - تهران - خیابان استاد مطهری - بعد از تقاطع سهروردی - نبش بن بست امیر - ساختمان پزشکان ۵۸ - واحد۵ - دندانپزشکی
تلفن مرکز
02188459472
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط