دکتر فرهاد حیدری

متخصص کودکان

دکتر فرهاد حیدری http://drdr.ir/doctor/1915/دکتر-فرهاد-حیدری/ http://drdr.ir/doctor/1915/دکتر-فرهاد-حیدری/ 419886 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ فرهاد حیدری، دکتر فرهاد حیدری، دکتر حیدری، متخصص کودکان، متخصص خوب کودکان، متخصص کودکان خوب، بهترین تخصص کودکان،
تهران تهران خ وصال شیرازی
اطلاعات مطب دکتر فرهاد حیدری

آدرس مطب دکتر فرهاد حیدری

تهران - خ وصال شیرازی
تلفن مرکز
02166978553
پزشکان مرتبط