دکتر سیده پریسا حسین زاده

متخصص زنان و زایمان و نازایی

دکتر سیده پریسا حسین زاده http://drdr.ir/doctor/19331/دکتر-سیده-پریسا-حسین-زاده/ http://drdr.ir/doctor/19331/دکتر-سیده-پریسا-حسین-زاده/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران سردارجنگل، بین گلستان و میرزابابایی، ساختمان رامین، واحد5
آیا از قبل توسط دکتر سیده پریسا حسین زاده ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سیده پریسا حسین زاده
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سیده پریسا حسین زاده

ساری - سردارجنگل، بین گلستان و میرزابابایی، ساختمان رامین، واحد5
تلفن مرکز
0114XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط