دکتر پیمانه سرخیل

فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان

دکتر پیمانه سرخیل http://drdr.ir/doctor/1946/دکتر-پیمانه-سرخیل/ http://drdr.ir/doctor/1946/دکتر-پیمانه-سرخیل/ 58735 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران شهرک غرب - بلوار دادمان - نبش فلامک شمالی - داروخانه غزالی - طبقه دوم
اطلاعات مطب دکتر پیمانه سرخیل

آدرس مطب دکتر پیمانه سرخیل

تهران - شهرک غرب - بلوار دادمان - نبش فلامک شمالی - داروخانه غزالی - طبقه دوم
تلفن مرکز
02188370540
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط