دکتر محمد علی ابو سعیدی

عمومی جراح و شکسته بند

دکتر محمد علی ابو سعیدی http://drdr.ir/doctor/1970/دکتر-محمد-علی-ابو-سعیدی/ http://drdr.ir/doctor/1970/دکتر-محمد-علی-ابو-سعیدی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ محمد علی ابو سعیدی، محمدعلی ابوسعیدی، دکتر علی سعیدی، بهترین جراح عمومی، جراح عمومی در تهران شکسته بند،
تهران تهران خیابان شریعتی - نبش خیابان شهید دستگردی ( ظفر ) - پلاک 1302
اطلاعات مطب دکتر محمد علی ابو سعیدی

آدرس مطب دکتر محمد علی ابو سعیدی

تهران - خیابان شریعتی - نبش خیابان شهید دستگردی ( ظفر ) - پلاک 1302
تلفن مرکز
021۲۲۲۷۶۰۶۰
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط