دکتر امیرحسین فقیهی کاشانی

دکتر امیرحسین فقیهی کاشانی

فوق تخصص گوارش و کبد

دکتر امیرحسین فقیهی کاشانی http://drdr.ir/doctor/1984/دکتر-امیرحسین-فقیهی-کاشانی/ http://drdr.ir/doctor/1984/دکتر-امیرحسین-فقیهی-کاشانی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-امیرحسین-فقیهی-کاشانی-1984.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-امیرحسین-فقیهی-کاشانی-1984.jpg 02142198764 امیر حسین فقیهی، دکتر امیر حسین فقیهی، امیر فقیهی، حسین فقیهی، دکتر امیر فقیهی، دکتر حسین فقیهی، دکتر امیرحسین فقیهی، امیرحسین فقیهی، بهترین متخصص گوارش و کبد، فوق تخصص گوارش
تهران تهران خیابان شریعتی - خیابان کودکان غزه - شماره ۴ - ساختمان پزشکان بزرگمهر
اطلاعات مطب دکتر امیرحسین فقیهی کاشانی

آدرس مطب دکتر امیرحسین فقیهی کاشانی

تهران - خیابان شریعتی - خیابان کودکان غزه - شماره ۴ - ساختمان پزشکان بزرگمهر
تلفن مرکز
021۲۲۶۱۱۱۲۰
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط