دکتر شاهرخ رامین

متخصص جراح و متخصص چشم

دکتر شاهرخ رامین http://drdr.ir/doctor/2014/دکتر-شاهرخ-رامین/ http://drdr.ir/doctor/2014/دکتر-شاهرخ-رامین/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران شریعتی - جنب بیمارستان ایرانمهر - کوچه افسر - ساختمان پزشکان بزرگمهر - پلاک ۱۰
اطلاعات مطب دکتر شاهرخ رامین

آدرس مطب دکتر شاهرخ رامین

تهران - شریعتی - جنب بیمارستان ایرانمهر - کوچه افسر - ساختمان پزشکان بزرگمهر - پلاک ۱۰
تلفن مرکز
02122617743
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط