دکتر کامران کریم زاده

متخصص عفونی و گرمسیری

دکتر کامران کریم زاده http://drdr.ir/doctor/2017/دکتر-کامران-کریم-زاده/ http://drdr.ir/doctor/2017/دکتر-کامران-کریم-زاده/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ کامران کریمزاده، کامران کریم زاده، دکتر کامران کریم زاده، کریمزاده، کریم زاده، دکتر کامران کریمزاده، دکتر کریم زاده، متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
تهران تهران خيابان شریعتی - دوراهی قلهک - جنب بیمارستان ایرانمهر - مجتمع پزشکی بزرگمهر - طبقه چهارم
اطلاعات مطب دکتر کامران کریم زاده

آدرس مطب دکتر کامران کریم زاده

تهران - خيابان شریعتی - دوراهی قلهک - جنب بیمارستان ایرانمهر - مجتمع پزشکی بزرگمهر - طبقه چهارم
تلفن مرکز
02122872395
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط