دکتر عبدالجواد رحیم پور

متخصص دندانپزشک

دکتر عبدالجواد رحیم پور http://drdr.ir/doctor/2018/دکتر-عبدالجواد-رحیم-پور/ http://drdr.ir/doctor/2018/دکتر-عبدالجواد-رحیم-پور/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ عبدالجواد رحیم پور، رحیم پور، جواد رحیم پور، دکتر جواد رحیم پور، دکتر رحیم پور، دکتر عبدالجواد رحیم پور، دکتر رحیمپور،
تهران تهران خیابان شریعتی - پایین تر از بیمارستان ایرانمهر - خیابان پورمشکانی - ساختمان سینا - پلاک ۴۴ - طبقه سوم شرقی
اطلاعات مطب دکتر عبدالجواد رحیم پور

آدرس مطب دکتر عبدالجواد رحیم پور

تهران - خیابان شریعتی - پایین تر از بیمارستان ایرانمهر - خیابان پورمشکانی - ساختمان سینا - پلاک ۴۴ - طبقه سوم شرقی
تلفن مرکز
021۲۲۸۷۲۳۸۶-۷
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط