فیلترها

دکتر سمیه متولی

متخصص دندانپزشک

اطلاعات مطب دکتر سمیه متولی

آدرس مطب دکتر سمیه متولی

بابلسر - خیابان امام - کوچه بهار - ساختمان پزشکی آراد
تلفن مرکز
01135257927
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه
شنبــه، دوشنبه، چهارشنبه
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط