کلینیک سروش

سونوگرافی و رادیولوژی

کلینیک سروش http://drdr.ir/doctor/209/کلینیک-سروش/ http://drdr.ir/doctor/209/کلینیک-سروش/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ کلینیک سونوگرافی و رادیولوژی سروش متخصص رادیولوژیست مشهد، تراکم استخوان
خراسان رضوی خراسان رضوی بلوار وکیل آباد - بعد از جلال آل احمد - بین وکیل آباد۱۳ و ۱۵ - پلاک ۲۳۹
اطلاعات کلینیک سروش

آدرس مرکز

مشهد - بلوار وکیل آباد - بعد از جلال آل احمد - بین وکیل آباد۱۳ و ۱۵ - پلاک ۲۳۹
تلفن مرکز
۰۵۱۱۶۰۱۷۳۲۱
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
5 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
پزشکان مرتبط