دکتر ناهید کیخایی

دکتر ناهید کیخایی

متخصص بیماریهای داخلی (گوارش، غدد، ریه، روماتیسم، کلیه)

دکتر ناهید کیخایی http://drdr.ir/doctor/2115/دکتر-ناهید-کیخایی/ http://drdr.ir/doctor/2115/دکتر-ناهید-کیخایی/ 53290 http://drdr.ir/images/site/دکتر-ناهید-کیخایی-2115.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-ناهید-کیخایی-2115.jpg 05138475756
خراسان رضوی خراسان رضوی احمدآباد - خیابان پرستار3 - پلاک21 - ساختمان پزشکان آریا - طبقه4 - واحد ۴۰۳
اطلاعات مطب دکتر ناهید کیخایی

آدرس مطب دکتر ناهید کیخایی

مشهد - احمدآباد - خیابان پرستار3 - پلاک21 - ساختمان پزشکان آریا - طبقه4 - واحد ۴۰۳
تلفن مرکز
05138454623 - 05138475756
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
7 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
پزشکان مرتبط