دکتر مهرداد روحانی

عمومی

دکتر مهرداد روحانی http://drdr.ir/doctor/21444/دکتر-مهرداد-روحانی/ http://drdr.ir/doctor/21444/دکتر-مهرداد-روحانی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
لرستان لرستان شبکه بهداشت ودرمان شهرستان الشتر
آیا از قبل توسط دکتر مهرداد روحانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مهرداد روحانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر مهرداد روحانی

الشتر - شبکه بهداشت ودرمان شهرستان الشتر
تلفن مرکز
0663XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط