دکتر حسین گنجعلی

عمومی

دکتر حسین گنجعلی http://drdr.ir/doctor/21571/دکتر-حسین-گنجعلی/ http://drdr.ir/doctor/21571/دکتر-حسین-گنجعلی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
لرستان لرستان خیابان نشاط، مرکز اعتیاد طلوع سبز
آیا از قبل توسط دکتر حسین گنجعلی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر حسین گنجعلی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر حسین گنجعلی

دزفول - خیابان نشاط، مرکز اعتیاد طلوع سبز
تلفن مرکز
0612XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط