دکتر حمیدرضا کریمی روزبهانی

عمومی

دکتر حمیدرضا کریمی روزبهانی http://drdr.ir/doctor/21642/دکتر-حمیدرضا-کریمی-روزبهانی/ http://drdr.ir/doctor/21642/دکتر-حمیدرضا-کریمی-روزبهانی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
لرستان لرستان میدان آزادی، بیمارستان رحیمی
آیا از قبل توسط دکتر حمیدرضا کریمی روزبهانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر حمیدرضا کریمی روزبهانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر حمیدرضا کریمی روزبهانی

خرم آباد - میدان آزادی، بیمارستان رحیمی
تلفن مرکز
0663XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط