دکتر کلینیک پردیس

متخصص عمومی

دکتر کلینیک پردیس http://drdr.ir/doctor/217/دکتر-کلینیک-پردیس/ http://drdr.ir/doctor/217/دکتر-کلینیک-پردیس/ 92746 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03535281607 کلینیک پردیس متخصص عمومی یزد
یزد یزد یزد - بلوار جمهوری - خیابان وکیل - نرسیده به میدان حج - طبقه فوقانی سوپر آلما - کلینیک پردیس
اطلاعات مطب دکتر کلینیک پردیس

آدرس مطب کلینیک پردیس

یزد - یزد - بلوار جمهوری - خیابان وکیل - نرسیده به میدان حج - طبقه فوقانی سوپر آلما - کلینیک پردیس
تلفن مرکز
03535281607
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط