دکتر جلیل شعاع حسنی لاشیدانی

متخصص جراح عمومی

دکتر جلیل شعاع حسنی لاشیدانی http://drdr.ir/doctor/21731/دکتر-جلیل-شعاع-حسنی-لاشیدانی/ http://drdr.ir/doctor/21731/دکتر-جلیل-شعاع-حسنی-لاشیدانی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران  خیابان ستارخان شمالی، بیمارستان شهید بهشتی
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر جلیل شعاع حسنی لاشیدانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر جلیل شعاع حسنی لاشیدانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر جلیل شعاع حسنی لاشیدانی

نوشهر -  خیابان ستارخان شمالی، بیمارستان شهید بهشتی
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)