دکتر پریسا افشاری

عمومی

دکتر پریسا افشاری http://drdr.ir/doctor/21797/دکتر-پریسا-افشاری/ http://drdr.ir/doctor/21797/دکتر-پریسا-افشاری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی جوین، نقاب، کیلومتر 3 جاده راه آهن، یمارستان قمربنی هاشم
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر پریسا افشاری ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر پریسا افشاری
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر پریسا افشاری

سبزوار - جوین، نقاب، کیلومتر 3 جاده راه آهن، یمارستان قمربنی هاشم
تلفن مرکز
0514XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)