دکتر نیلوفر گودرزی

متخصص دندانپزشک کودکان

دکتر نیلوفر گودرزی http://drdr.ir/doctor/2182/دکتر-نیلوفر-گودرزی/ http://drdr.ir/doctor/2182/دکتر-نیلوفر-گودرزی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان شریعتی - نرسیده به ظفر - روبه روی پمپ بنزین داوودیه - ساختمان پزشکان مینا - پ1334 -طبقه اول شرقی
اطلاعات مطب دکتر نیلوفر گودرزی

آدرس مطب دکتر نیلوفر گودرزی

تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به ظفر - روبه روی پمپ بنزین داوودیه - ساختمان پزشکان مینا - پ1334 -طبقه اول شرقی
تلفن مرکز
02122252641
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط