فیلترها
دکتر مرجان عفت خواه

دکتر مرجان عفت خواه

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

اطلاعات مطب دکتر مرجان عفت خواه

آدرس مطب دکتر مرجان عفت خواه

یزد - خیابان آیت الله کاشانی - رو به روی بیمارستان مرتاض
تلفن مرکز
03536275001
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
آدرس - مرجان عفت خواه
بیمه های طرف قرارداد
6 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
بانک صادرات
خدمات درمانی(روستاییان)