فیلترها
دکتر مرجان عفت خواه

دکتر مرجان عفت خواه

متخصص مغز و اعصاب (نورولوژی)

اطلاعات مطب دکتر مرجان عفت خواه

آدرس مطب دکتر مرجان عفت خواه

یزد - خیابان آیت الله کاشانی - رو به روی بیمارستان مرتاض
تلفن نوبت دهی
03531735218
تلفن مرکز
03536275001
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، دوشنبه، چهارشنبه
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
6 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
بانک صادرات
خدمات درمانی(روستاییان)
پزشکان مرتبط