دکتر عباس جمشیدی

دکتر عباس جمشیدی

دکترا عمومی

دکتر عباس جمشیدی http://drdr.ir/doctor/2200/دکتر-عباس-جمشیدی/ http://drdr.ir/doctor/2200/دکتر-عباس-جمشیدی/ 68876 http://drdr.ir/images/site/دکتر-عباس-جمشیدی-2200.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-عباس-جمشیدی-2200.jpg
تهران تهران تهرانسر _ بلوار شاهد غربی (نیلوفر سابق) - جنب داروخانه شبانه روزی تهرانسر
اطلاعات مطب دکتر عباس جمشیدی

آدرس مطب دکتر عباس جمشیدی

تهران - تهرانسر _ بلوار شاهد غربی (نیلوفر سابق) - جنب داروخانه شبانه روزی تهرانسر
تلفن مرکز
02144542560 - 02144529526
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط