دکتر شیرزاد نصیری

فلوشیپ جراح عمومی

دکتر شیرزاد نصیری http://drdr.ir/doctor/2202/دکتر-شیرزاد-نصیری/ http://drdr.ir/doctor/2202/دکتر-شیرزاد-نصیری/ 101035 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان مطهری - نرسیده به پل مدرس - ساختمان شکوفه طبقه اول
اطلاعات مطب دکتر شیرزاد نصیری

آدرس مطب دکتر شیرزاد نصیری

تهران - خیابان مطهری - نرسیده به پل مدرس - ساختمان شکوفه طبقه اول
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط