مرکز ترک اعتیاد یاران

عمومی

مرکز ترک اعتیاد یاران http://drdr.ir/doctor/223/مرکز-ترک-اعتیاد-یاران/ http://drdr.ir/doctor/223/مرکز-ترک-اعتیاد-یاران/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 01732470657 مرکز ترک اعتیاد یاران پزشک عمومی گرگان
گلستان گلستان گرگان - روبروی خط سعدآباد - مرکز ترک اعتیاد یاران
اطلاعات مرکز ترک اعتیاد یاران

آدرس مرکز

گرگان - گرگان - روبروی خط سعدآباد - مرکز ترک اعتیاد یاران
تلفن نوبت دهی
01732470657
تلفن مرکز
01732470657
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط