مجتمع پزشکی نویان

مجتمع پزشکی نویان

عمومی

مجتمع پزشکی نویان http://drdr.ir/doctor/2238/مجتمع-پزشکی-نویان/ http://drdr.ir/doctor/2238/مجتمع-پزشکی-نویان/ 154510 http://drdr.ir/images/site/مجتمع-پزشکی-نویان-2238.jpg http://drdr.ir/images/site/مجتمع-پزشکی-نویان-2238.jpg 02142198473 مجتمع پزشکی نویان نیشابور، مرکز پزشکی نویان نیشابور،
خراسان رضوی خراسان رضوی خیابان هفده شهریور، 17شهریور، مجتمع پزشکی نویان
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط مجتمع پزشکی نویان ویزیت شده اید؟
اطلاعات مجتمع پزشکی نویان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

نیشابور - خیابان هفده شهریور، 17شهریور، مجتمع پزشکی نویان
تلفن مرکز
0514XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
6 بیمه طرف قرارداد
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
خدمات درمانی(روستاییان)