مجتمع پزشکی نویان

مجتمع پزشکی نویان

عمومی

مجتمع پزشکی نویان http://drdr.ir/doctor/2238/مجتمع-پزشکی-نویان/ http://drdr.ir/doctor/2238/مجتمع-پزشکی-نویان/ 154510 http://drdr.ir/images/site/مجتمع-پزشکی-نویان-2238.jpg http://drdr.ir/images/site/مجتمع-پزشکی-نویان-2238.jpg 02142198473 مجتمع پزشکی نویان نیشابور، مرکز پزشکی نویان نیشابور،
خراسان رضوی خراسان رضوی خیابان هفده شهریور - 17شهریور - مجتمع پزشکی نویان
اطلاعات مجتمع پزشکی نویان

آدرس مرکز

نیشابور - خیابان هفده شهریور - 17شهریور - مجتمع پزشکی نویان
تلفن نوبت دهی
02142198473
تلفن مرکز
05143338188
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه
شنبــه، یکشنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
6 بیمه طرف قرارداد
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
خدمات درمانی(روستاییان)
پزشکان مرتبط