دکتر مهدی محسن پور

مهدی محسن پور

کارشناس ارشد شنوایی سنجی (ادیومتریست)

مهدی محسن پور http://drdr.ir/doctor/2242/دکتر-مهدی-محسن-پور/ http://drdr.ir/doctor/2242/دکتر-مهدی-محسن-پور/ 613ش http://drdr.ir/images/site/دکتر-مهدی-محسن-پور-2242.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-مهدی-محسن-پور-2242.jpg
کرمانشاه کرمانشاه پارکینگ شهرداری - خیابان حاج محمد تقی - روبروی مسجد - ساختمان البرز - طبقه دوم
آیا از قبل توسط مهدی محسن پور ویزیت شده اید؟
اطلاعات مهدی محسن پور
50 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب مهدی محسن پور

کرمانشاه - پارکینگ شهرداری - خیابان حاج محمد تقی - روبروی مسجد - ساختمان البرز - طبقه دوم
تلفن مرکز
0833XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط