دکتر مهدی محسن پور

دکتر مهدی محسن پور

کارشناس ارشد شنوایی سنجی (ادیومتریست)

دکتر مهدی محسن پور http://drdr.ir/doctor/2242/دکتر-مهدی-محسن-پور/ http://drdr.ir/doctor/2242/دکتر-مهدی-محسن-پور/ 613ش http://drdr.ir/images/site/دکتر-مهدی-محسن-پور-2242.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-مهدی-محسن-پور-2242.jpg
کرمانشاه کرمانشاه پارکینگ شهرداری - خیابان حاج محمد تقی - روبروی مسجد - ساختمان البرز - طبقه دوم
اطلاعات مطب دکتر مهدی محسن پور
50 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر مهدی محسن پور

کرمانشاه - پارکینگ شهرداری - خیابان حاج محمد تقی - روبروی مسجد - ساختمان البرز - طبقه دوم
تلفن مرکز
08337221358
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط