دکتر کلینیک شنوایی سنجی کارون

شنوایی سنجی و تجویزتجویز سمعک

دکتر کلینیک شنوایی سنجی کارون http://drdr.ir/doctor/2254/دکتر-کلینیک-شنوایی-سنجی-کارون/ http://drdr.ir/doctor/2254/دکتر-کلینیک-شنوایی-سنجی-کارون/ ش1663 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ کلینیک کارون، مرکز شنوایی سنجی کارون، شنوایی سنجی خوب تهران،
تهران تهران خیابان امام خمینی نبش کارون جنوبی - پلاک 1026 - طبقه دوم آزمایشگاه فروردین واحد گوش و حلق و بینی
اطلاعات مطب دکتر کلینیک شنوایی سنجی کارون

آدرس مطب دکتر کلینیک شنوایی سنجی کارون

تهران - خیابان امام خمینی نبش کارون جنوبی - پلاک 1026 - طبقه دوم آزمایشگاه فروردین واحد گوش و حلق و بینی
تلفن مرکز
02165822498
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط