دکتر کلینیک شنوایی سنجی کارون

کارشناس شنوایی سنجی و تجویز سمعک

دکتر کلینیک شنوایی سنجی کارون http://drdr.ir/doctor/2254/دکتر-کلینیک-شنوایی-سنجی-کارون/ http://drdr.ir/doctor/2254/دکتر-کلینیک-شنوایی-سنجی-کارون/ ش1663 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ کلینیک کارون، مرکز شنوایی سنجی کارون، شنوایی سنجی خوب تهران،
تهران تهران خیابان امام خمینی، نبش کارون جنوبی، پلاک 1026، طبقه دوم، آزمایشگاه فروردین، واحد گوش و حلق و بینی
اطلاعات مطب دکتر کلینیک شنوایی سنجی کارون
45 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب کلینیک شنوایی سنجی کارون

تهران - خیابان امام خمینی، نبش کارون جنوبی، پلاک 1026، طبقه دوم، آزمایشگاه فروردین، واحد گوش و حلق و بینی
تلفن مرکز
02165822498
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط