دکتر مرکز رادیولوژی فک و صورت دکتر یزدانی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

دکتر مرکز رادیولوژی فک و صورت دکتر یزدانی http://drdr.ir/doctor/2257/دکتر-مرکز-رادیولوژی-فک-صورت-دکتر-یزدانی/ http://drdr.ir/doctor/2257/دکتر-مرکز-رادیولوژی-فک-صورت-دکتر-یزدانی/ 124490 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
کرمان کرمان خیابان شریعتی - ساختمان پزشکان رازی
اطلاعات مطب دکتر مرکز رادیولوژی فک و صورت دکتر یزدانی

آدرس مطب دکتر مرکز رادیولوژی فک و صورت دکتر یزدانی

سیرجان - خیابان شریعتی - ساختمان پزشکان رازی
تلفن مرکز
03442204520
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط