دکتر ناصر جان محمدی

متخصص ارتوپدی ( تروماتولوژی )

دکتر ناصر جان محمدی http://drdr.ir/doctor/226/دکتر-ناصر-جان-محمدی/ http://drdr.ir/doctor/226/دکتر-ناصر-جان-محمدی/ 17232 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ دکتر ناصر جان محمدی متخصص ارتوپدی بابل
مازندران مازندران خیابان مدرس - چهار راه فرهنگ - ساختمان فارابی
پزشکان مرتبط
اطلاعات مطب دکتر ناصر جان محمدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر ناصر جان محمدی

بابل - خیابان مدرس - چهار راه فرهنگ - ساختمان فارابی
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه