دکتر علی اجودی

متخصص ارتوپدی ( تروماتولوژی )

دکتر علی اجودی http://drdr.ir/doctor/2268/دکتر-علی-اجودی/ http://drdr.ir/doctor/2268/دکتر-علی-اجودی/ 72613 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ علی اجودی، اجودی، دکتر اجودی، دکتر علی اجودی، متخصص ارتوپدی مشهد، متخصص ارتوپد مشهد، بهترین متخصص ارتوپدی مشهد، بهترین متخصص ارتوپد مشهد، متخصص خوب ارتوپد، متخصص ارتوپد خوب
خراسان رضوی خراسان رضوی خیابان احمد اباد - خیابان عارف - عارف۲- پلاک ۳۲ - ساختمان پزشکان کیمیا- طبقه اول
اطلاعات مطب دکتر علی اجودی
خدمات در این مرکز
جراحی اعصاب محیطی و شبکه بازویی ناهنجاری های مادرزادی اندام فوقانی شکستگی ها و آسیبهای ورزشی

آدرس مطب دکتر علی اجودی

مشهد - خیابان احمد اباد - خیابان عارف - عارف۲- پلاک ۳۲ - ساختمان پزشکان کیمیا- طبقه اول
تلفن مرکز
05138433334
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط