دکتر عباس دقاق زاده

دکتر عباس دقاق زاده

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

دکتر عباس دقاق زاده http://drdr.ir/doctor/2269/دکتر-عباس-دقاق-زاده/ http://drdr.ir/doctor/2269/دکتر-عباس-دقاق-زاده/ http://drdr.ir/images/site/دکتر-عباس-دقاق-زاده-2269.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-عباس-دقاق-زاده-2269.jpg 08632224708
مرکزی مرکزی خیابان امام - بعد از چهاراه دکتر حسابی - جنب داروخانه تخت جمشید - ساختمان پزشکان 455(تیموری) - طبقه 1
اطلاعات مطب دکتر عباس دقاق زاده

آدرس مطب دکتر عباس دقاق زاده

اراک - خیابان امام - بعد از چهاراه دکتر حسابی - جنب داروخانه تخت جمشید - ساختمان پزشکان 455(تیموری) - طبقه 1
تلفن مرکز
08632224708
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط