دکتر سیروس ریسباف فکور

متخصص جراحی فک و دهان و صورت

دکتر سیروس ریسباف فکور http://drdr.ir/doctor/22842/دکتر-سیروس-ریسباف-فکور/ http://drdr.ir/doctor/22842/دکتر-سیروس-ریسباف-فکور/ 57739 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
سیستان و بلوچستان سیستان و بلوچستان خیابان مدرس، ساختمان پزشکان ایران، طبقه چهارم، واحد چهار
آیا از قبل توسط دکتر سیروس ریسباف فکور ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سیروس ریسباف فکور
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سیروس ریسباف فکور

زاهدان - خیابان مدرس، ساختمان پزشکان ایران، طبقه چهارم، واحد چهار
تلفن مرکز
0543XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط