دکتر علی محمد پرنیان

متخصص و جراح دندان

دکتر علی محمد پرنیان http://drdr.ir/doctor/2302/دکتر-علی-محمد-پرنیان/ http://drdr.ir/doctor/2302/دکتر-علی-محمد-پرنیان/ 127659 http://drdr.ir/images/site/2302.jpeg http://drdr.ir/images/site/2302.jpeg
یزد یزد بلوار امام جعفر صادق - بعد از بیمارستان مادر - کوچه شماره 7 - ساختمان پزشکان امام رضا
اطلاعات مطب دکتر علی محمد پرنیان

آدرس مطب دکتر علی محمد پرنیان

یزد - بلوار امام جعفر صادق - بعد از بیمارستان مادر - کوچه شماره 7 - ساختمان پزشکان امام رضا
تلفن مرکز
03536296444-5
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط