دکتر نرجس احمدی

دکتر نرجس احمدی

متخصص داخلی

دکتر نرجس احمدی http://drdr.ir/doctor/23048/دکتر-نرجس-احمدی/ http://drdr.ir/doctor/23048/دکتر-نرجس-احمدی/ 118795 http://drdr.ir/images/site/دکتر-نرجس-احمدی-23048.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-نرجس-احمدی-23048.jpg بورد بیماری داخلی
تهران تهران شریعت رضوی، سرآسیاب مهرآباد، روبروی پایگاه یکم شکاری، بیمارستان تامین اجتماعی
آیا از قبل توسط دکتر نرجس احمدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر نرجس احمدی
45 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر نرجس احمدی

تهران - شریعت رضوی، سرآسیاب مهرآباد، روبروی پایگاه یکم شکاری، بیمارستان تامین اجتماعی
تلفن مرکز
0216XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط