دکتر بهناز طباطباییان

کارشناس ارشد گفتار درمانی

دکتر بهناز طباطباییان http://drdr.ir/doctor/2330/دکتر-بهناز-طباطباییان/ http://drdr.ir/doctor/2330/دکتر-بهناز-طباطباییان/ 1275 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ دکتر بهناز طباطباییان، دکتر بهناز طباطبایی، گفتار درمانی، اصفهان، شهرضا، بهترین گفتار درمانی
اصفهان اصفهان خیابان شهید بهشتی - مجتمع شقایق - طبقه اول - واحد 2
اطلاعات مطب دکتر بهناز طباطباییان

آدرس مطب دکتر بهناز طباطباییان

شهرضا - خیابان شهید بهشتی - مجتمع شقایق - طبقه اول - واحد 2
تلفن مرکز
03153237333
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط