دکتر شیرزاد سیفی

دکترا عمومی

دکتر شیرزاد سیفی http://drdr.ir/doctor/2332/دکتر-شیرزاد-سیفی/ http://drdr.ir/doctor/2332/دکتر-شیرزاد-سیفی/ 54404 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ دکتر شیرزاد سیفی - بهترین پزشک سنندج، عمومی، کردستان ، دکتر سیفی، شیرزاد سیفی، پزشک عمومی، سنندج، دکتر، نوبتدهی، نوبت دهی
کردستان کردستان خیابان شریف آباد - بعد از مسجد ادب - کوچه گلنار 2 - پلاک 3 - طبقه 2
اطلاعات مطب دکتر شیرزاد سیفی

آدرس مطب دکتر شیرزاد سیفی

سنندج - خیابان شریف آباد - بعد از مسجد ادب - کوچه گلنار 2 - پلاک 3 - طبقه 2
تلفن مرکز
08733623776
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط