دکتر اخلاص طرفی

فلوشیپ نارسایی قلب و پیوند

دکتر اخلاص طرفی http://drdr.ir/doctor/2342/دکتر-اخلاص-طرفی/ http://drdr.ir/doctor/2342/دکتر-اخلاص-طرفی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 09383768102
خوزستان خوزستان کیانپارس - نبش آبان غربی - روبروی بیمارستان مهر - جنب با نک تجارت - کلینیک قلب آبان
اطلاعات مطب دکتر اخلاص طرفی

آدرس مطب دکتر اخلاص طرفی

اهواز - کیانپارس - نبش آبان غربی - روبروی بیمارستان مهر - جنب با نک تجارت - کلینیک قلب آبان
تلفن نوبت دهی
09383768102
تلفن مرکز
06133367188
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط