دکتر کلینیک مادر

جراح عمومی

دکتر کلینیک مادر http://drdr.ir/doctor/2367/دکتر-کلینیک-مادر/ http://drdr.ir/doctor/2367/دکتر-کلینیک-مادر/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ کلینیک مادر، مرکز جراحی محدود مادر، دیالیز، مرکز دیالیز، مادر، نارمک، بیمارستان انصاری،
تهران تهران نارمک - 46 متری غربی - مجتمع درمانی نارمک ( انصاری )
اطلاعات مطب دکتر کلینیک مادر

آدرس مطب دکتر کلینیک مادر

تهران - نارمک - 46 متری غربی - مجتمع درمانی نارمک ( انصاری )
تلفن مرکز
02177900555
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط