سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال دکتر صالحی

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال دکتر صالحی http://drdr.ir/doctor/2369/سونوگرافی-رادیولوژی-دیجیتال-دکتر-صالحی/ http://drdr.ir/doctor/2369/سونوگرافی-رادیولوژی-دیجیتال-دکتر-صالحی/ 86429 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد خیابان کاشانی - انتهای کوچه مجتمع شهاب
اطلاعات سونوگرافی و رادیولوژی دیجیتال دکتر صالحی
خدمات در این مرکز
سونوگرافی روتین و تخصصی (بافت نرم، تیروئید، پستان، شانه و ...) - سونوگرافی 3بعدی، 4 بعدی، ژنتیک - سونوگرافی کالر داپلر (اندام، کاروتید، کلیه، حاملگی و ...) - رادیولوژی دیجیتال (ساده و رنگی) - OPGدیجیتال

آدرس مرکز

یزد - خیابان کاشانی - انتهای کوچه مجتمع شهاب
تلفن مرکز
03536283399 - 09130214080
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط