فیلترها
اطلاعات مطب دکتر امیر علیزاده

آدرس مطب دکتر امیر علیزاده

آمل - سبزه میدان - مجتمع پزشکی سبز - طبقه اول
تلفن مرکز
01144252229
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، دوشنبه، چهارشنبه
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط