دکتر محسن حافظی

فلوشیپ بیماریهای سایکوسوماتیک

دکتر محسن حافظی http://drdr.ir/doctor/2371/دکتر-محسن-حافظی/ http://drdr.ir/doctor/2371/دکتر-محسن-حافظی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد خیابان کاشانی - جنب پمپ بنزین
اطلاعات مطب دکتر محسن حافظی

آدرس مطب دکتر محسن حافظی

یزد - خیابان کاشانی - جنب پمپ بنزین
تلفن مرکز
03536280472 - 03536283360
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط