دکتر سیروس مومن زاده

دکتر سیروس مومن زاده

کلینیک درد تسکین

دکتر سیروس مومن زاده http://drdr.ir/doctor/2377/دکتر-سیروس-مومن-زاده/ http://drdr.ir/doctor/2377/دکتر-سیروس-مومن-زاده/ 47847 http://drdr.ir/images/site/دکتر-سیروس-مومن-زاده-2377.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-سیروس-مومن-زاده-2377.jpg
تهران تهران کلینیک درد تسکین :تقاطع خیابان مطهری و سهروردی، ضلع شمال شرقی، پلاک ۲۷۳، طبقه1، واحد 3، جنب داروخانه دکتر زهرایی مطب دکتر: تقاطع خیابان مطهری و سهروردی، ضلع شمال شرقی، پلاک ۲۷۳، طبقه1، واحد 6، جنب داروخانه دکتر زهرایی 02188460605
Rated 4.8 / 5 based on 10 reviews.
آیا از قبل توسط دکتر سیروس مومن زاده ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر سیروس مومن زاده
60 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سیروس مومن زاده

تهران - کلینیک درد تسکین :تقاطع خیابان مطهری و سهروردی، ضلع شمال شرقی، پلاک ۲۷۳، طبقه1، واحد 3، جنب داروخانه دکتر زهرایی مطب دکتر: تقاطع خیابان مطهری و سهروردی، ضلع شمال شرقی، پلاک ۲۷۳، طبقه1، واحد 6، جنب داروخانه دکتر زهرایی 02188460605
تلفن مرکز
0218XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط