دکتر مرکز ارزیابی و شنوایی آریاتون

متخصص شنوایی سنجی (ادیومتریست)

دکتر مرکز ارزیابی و شنوایی آریاتون http://drdr.ir/doctor/2379/دکتر-مرکز-ارزیابی-شنوایی-آریاتون/ http://drdr.ir/doctor/2379/دکتر-مرکز-ارزیابی-شنوایی-آریاتون/ ش 1797 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
یزد یزد خیابان کاشانی - روبروی پارک هفتم تیر - طبقه زیرین داروخانه دکتر ذبیحی
اطلاعات مطب دکتر مرکز ارزیابی و شنوایی آریاتون

آدرس مطب دکتر مرکز ارزیابی و شنوایی آریاتون

یزد - خیابان کاشانی - روبروی پارک هفتم تیر - طبقه زیرین داروخانه دکتر ذبیحی
تلفن مرکز
0338273221
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط