دکتر مرجان افغان

دکترا مشاور تغذیه و رژیم درمانی، فیزیولوژی ورزش

دکتر مرجان افغان http://drdr.ir/doctor/2386/دکتر-مرجان-افغان/ http://drdr.ir/doctor/2386/دکتر-مرجان-افغان/ 3081 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران رسالت - خیابان بنی هاشم - کوچه شقایق شرقی - پلاک 9 - طبقه 4 - کلینیک دیابت رویان
اطلاعات مطب دکتر مرجان افغان

آدرس مطب دکتر مرجان افغان

تهران - رسالت - خیابان بنی هاشم - کوچه شقایق شرقی - پلاک 9 - طبقه 4 - کلینیک دیابت رویان
تلفن مرکز
26329101
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط