دکتر نیره جلالتی

متخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی

دکتر نیره جلالتی http://drdr.ir/doctor/2387/دکتر-نیره-جلالتی/ http://drdr.ir/doctor/2387/دکتر-نیره-جلالتی/ 132767 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان چهارراه آیت الله کاشانی - خیابان شهید رجایی - بیمارستان نقوی - کلینیک تخصصی
اطلاعات مطب دکتر نیره جلالتی

آدرس مطب دکتر نیره جلالتی

کاشان - چهارراه آیت الله کاشانی - خیابان شهید رجایی - بیمارستان نقوی - کلینیک تخصصی
تلفن مرکز
03155462990
پزشکان مرتبط