دکتر فریدون پورشهباز

متخصص بیماریهای عفونی داخلی

دکتر فریدون پورشهباز http://drdr.ir/doctor/2388/دکتر-فریدون-پورشهباز/ http://drdr.ir/doctor/2388/دکتر-فریدون-پورشهباز/ 101204 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 04135564064
آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی تبریز ابتدای هفده شهریور جدید روبروی بانک قوامین ساختمان انیاک طبقه چهارم
اطلاعات مطب دکتر فریدون پورشهباز

آدرس مطب دکتر فریدون پورشهباز

تبریز - تبریز ابتدای هفده شهریور جدید روبروی بانک قوامین ساختمان انیاک طبقه چهارم
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط