دکتر رقیه موسی زاده

متخصص و جراح زنان زایمان نازایی

دکتر رقیه موسی زاده http://drdr.ir/doctor/2389/دکتر-رقیه-موسی-زاده/ http://drdr.ir/doctor/2389/دکتر-رقیه-موسی-زاده/ 116254 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی تبریز ابتدای هفده شهریور جدید روبروی بانک قوامین - ساختمان انیاک - طبقه 4
اطلاعات مطب دکتر رقیه موسی زاده

آدرس مطب دکتر رقیه موسی زاده

تبریز - تبریز ابتدای هفده شهریور جدید روبروی بانک قوامین - ساختمان انیاک - طبقه 4
تلفن مرکز
04135564064
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط