دکتر سونیا ابراهیمی

دکترا عمومی

دکتر سونیا ابراهیمی http://drdr.ir/doctor/2397/دکتر-سونیا-ابراهیمی/ http://drdr.ir/doctor/2397/دکتر-سونیا-ابراهیمی/ 105409 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان کیانپارس، پهلوان شرقی، نبش اردیبهشت، ساختمان پزشکان آویستا، طبقه 5
اطلاعات مطب دکتر سونیا ابراهیمی
60 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر سونیا ابراهیمی

اهواز - کیانپارس، پهلوان شرقی، نبش اردیبهشت، ساختمان پزشکان آویستا، طبقه 5
تلفن مرکز
06133336487
پزشکان مرتبط