دکتر سونیا ابراهیمی

عمومی

دکتر سونیا ابراهیمی http://drdr.ir/doctor/2397/دکتر-سونیا-ابراهیمی/ http://drdr.ir/doctor/2397/دکتر-سونیا-ابراهیمی/ 105409 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خوزستان خوزستان کیانپارس - پهلوان شرقی - نبش اردیبهشت - ساختمان پزشکان آویستا - طبقه 5
اطلاعات مطب دکتر سونیا ابراهیمی

آدرس مطب دکتر سونیا ابراهیمی

اهواز - کیانپارس - پهلوان شرقی - نبش اردیبهشت - ساختمان پزشکان آویستا - طبقه 5
تلفن مرکز
06133336487
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط