دکتر اکبر ساعتچی

عمومی تصویر برداری (رادیولوژی)

دکتر اکبر ساعتچی http://drdr.ir/doctor/24255/دکتر-اکبر-ساعتچی/ http://drdr.ir/doctor/24255/دکتر-اکبر-ساعتچی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان شمس آبادی، مقابل بیمارستان عیسی ابن مریم، ساختمان پزشکان
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر اکبر ساعتچی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر اکبر ساعتچی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر اکبر ساعتچی

اصفهان - خیابان شمس آبادی، مقابل بیمارستان عیسی ابن مریم، ساختمان پزشکان
تلفن مرکز
0313XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)